Fri, Nov 11, 2022 7:30 pm - Fri, Nov 11, 2022 10:30 pm EST