Sun, Nov 13, 2022 3:00 pm - Sun, Nov 13, 2022 8:00 pm PST